Confidentialitate

ConfidentialitateInformatia si procesele de business, sistemele informationale si retelele de comunicatii care le sustin constituie resurse foarte importante pentru Openvision. Stabilirea, implementarea, functionarea, imbunatatirea si certificarea unui Sistem de Management al Securitatii Informatiei (SMSI) sunt esentiale pentru mentinerea competitivitatii, profitabilitatii, legalitatii si a imaginii noastre comerciale.


Confidentialitatea informatiei

Are ca obiectiv sa protejeze bunurile informationale ale firmei, asociatilor, partenerilor, clientilor si furnizorilor fata de o gama larga de amenintari, in scopul asigurarii continuitatii activitatii, minimizarii riscului afacerii, maximizarii profitului, reinvestitiei si oportunitatilor de business ale Openvision.

Openvision este o companie certificata SR ISO/CEI 9001:2008 Managementul Calitatii cat si SR ISO/CEI 27001:2013 privind Sistemul de Management al Securității Informației. Totodata asigura conformitatea cu standardul SR ISO/CEI 27002:2013 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Cod de buna practica pentru managementul securitatii informatiei prin:

pastreaza confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea informatiei;
utilizeaza, unde este cazul, autenticitatea, nerepudierea si fiabilitatea informatiei;
asigura un cadru robust de management al riscurilor informationale;
protejeaza informatia impotriva amenintarilor si a accesului neautorizat;
responsabilizeaza intregul personal si toate partile implicate in business;
instruieste angajatii cu privire la confidentialitatea informatiei;
mentine si testeaza continuitatea activitatii propriilor afaceri;
instituie un cadru de management al incidentelor de confidentialitate a informatiei;
indeplineste cerintele legislative aplicabile in domeniul nostru de activitate;
dezvolta o cultura de confidentialitate si o integreaza in cultura organizationala.

In cadrul companiei noastre confidentialitatea informatiei este obtinuta prin implementarea unui set adecvat si proportionat de masuri de securitate, cum ar fi politici, procese, proceduri, instruiri, structuri organizationale si functiuni tehnice operationale software, hardware si fizice. Masurile de securitate stabilite, implementate, monitorizate, evaluate si imbunatatite vor fi analizate anual sau cand este cazul, pentru a ne asigura de atingerea, mentinerea si cresterea obiectivelor specifice de securitate ale Openvision.

Toti angajatii Openvision sunt pe deplin constienti de responsabilitatea personala fata de confidentialitatea informatiei si le revine obligativitatea de a-si insusi si de a aplica fara nicio derogare prevederile SMSI, fiind raspunzatori de calitatea muncii depuse, de securitatea informatiei precum si de pastrarea locului de munca curat, ordonat si securizat.

Translate »